DLACZEGO RELIGIA CHRZEŚCIJAŃSKA JEST UWAŻANA ZA WYJĄTKOWĄ

Powyższe pytanie wydaje się być postawione niejako „z boku” przez przygodnego obserwatora, który nie identyfikuje się z chrześcijaństwem. Odpowiedź, którą mogę dać, jest natomiast odpowiedzią „od środka”; nie mówię więc, że religia chrześcijańska uważa się za wyjątkową, ale że moja religia jest naprawdę wyjątkowa. Nie jest to kwestia opinii, czyjegoś widzimisię kadzielnica. Wyjątkowość chrześcijaństwa wśród innych religii jest potwierdzona konkretnymi faktami. Zwrócimy uwagę na dwa spośród nich, które leżą u podstaw tej wyjątkowości i mają swoje źródło w Piśmie Świętym.

Wybranie

Stary Testament w jednoznaczny sposób wskazuje na wyjątkowe miejsce Izraela w historii zbawienia. Izrael jest Narodem Wybranym, czyli wyjątkowym w oczach Boga. Bóg mówi, wybrałem was sobie, choć byliście narodem najmniejszym na ziemi; spośród was wyjdzie Mesjasz, który przyniesie zbawienie światu.

To wybranie, o którym mówi Stary Testament, w Nowym Przymierzu nabiera nowego znaczenia. Nie dotyczy już jednego narodu, ale ogarnia tych wszystkich, którzy odpowiedzieli na wezwanie obiecanego Mesjasza – Jezusa Chrystusa. Czy ktoś, kto został wybrany, nie jest wyjątkowy?

Syn Boży

Żadna inna religia nie spotkała Boga, tak jak to zostało dane nam, chrześcijanom. Chrześcijaństwo bierze swój początek od Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia sprzęt liturgiczny. Właśnie to spotkanie człowieka z Bogiem poprzez Jego Syna, który przychodzi na świat, ukazuje niezwykłość doświadczenia wiary, które ma miejsce w chrześcijaństwie. „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1). To początkowe zdanie Listu do Hebrajczyków, przytoczone już przy okazji pytania o sens misji, pokazuje w zupełnie wyjątkowy sposób rolę, jaką chrześcijaństwo odgrywa w odniesieniu do religii żydowskiej, a poprzez to także wobec wszystkich religii świata. Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która ma – można by rzec – bezpośrednie doświadczenie Boga. Czy można sobie wyobrazić, że wydarzy się coś bardziej wyjątkowego?